Pages

Tera Naam Khawaja moin uddin lyrics

 Gause paak ne Alaan kiya member per khade huker mera khadam tamaam Auliya ki garsano per hai.

Member ke khareeb aik baithey allha wale faoran gaus paak sar ko sir pe le liya. Kaha hozor mere sarpe bhi, gaus e paak ne fermaya tumse pahele bhi jaldi kargaya.

Khurasan ki wadi main wo baithe huye Hain. Aur ye kaheker?

Bal ala rasi wa ayeni ;: Hozor aap gardano ki baat karte Hain mere sarper bhi aur Ankhon per bhi.

Humne unko hind ka raja banadiya. Khawaja mainuddin Gareeb Nawaz.

Khwaja, khawaja hind ke raja asli raja, Maharaja mere Khuwaja. 


Tera Naam khawaja mainuddin

Tera Naam khawaja mainuddin

Tu rasool e paak ki Aal Hai

Teri shaan khwaja e khwajgaa'n

Tujhe Be kasoon khiyal Hai.


Mera bigda waqt sawaar de

Mere khawaja mujh ko nawaz de

Teri aik nigaha ki baat hai 

Meri Zinadagi ka suwaal hai.


Mai Gadaye khawaja e chist Hoon

Mujhe is gadayi pe Naaz Hai

Mera Naaz khawaja pe kiyon na ho

Mera Khuwaja banda Nawaz Hai.


Yahan bheek milti hai be gumaan

Ye Bade Sakhi ka hai aastaan

Yahan subki bherti hai jhooli yaan

Ye Dare Gareeb Nawaz Hai.


Mera Khuwaja Ataye Rasool hai

Wo bahare chist ka phool hai

Wo bahare gulshane Fatima

Chamane Ali ka nihaal hai.


Subscribe kijiye jazak Allah khaira


https://youtube.com/c/MahammedyounusRazaqadri
Post a Comment

Please have any doubts, please let me know
Post a Comment