Pages

Ala Hazrat Hamari Jaan Hai lyrics | Oweis Raza Qadri

Ala Hazrat Hamari Jaan Hai,

Ala Hazrat Hamari Jaan Hai

Ala Hazrat Hamari Jaan Hai,

Ala Hazrat Hamari Jaan Hai,


Mera Ahemad Raza Zee shan hai,

Maslak e Haq ka jo tarju maan hai.


Ala Hazrat Hamari Jaan Hai,

Ala Hazrat Hamari Jaan Hai.


Zikr Unka Kasoti Ban gaya,

Sunni yat ki badi pahechan hai.


Ala Hazrat Hamari Jaan Hai

Ala Hazrat Hamari Jaan Hai.


Sunniyon ka shahinsha hai wohi

Jisko hasil tera irfan hai.


Ala Hazrat Hamari Jaan Hai

Ala Hazrat Hamari Jaan Hai.


Unke maslak se jo bhi hat gaya,

Uska khatre main phir imaan hai.


Ala Hazrat Hamari Jaan Hai

Ala Hazrat Hamari Jaan Hai.


Kaise aye yahan bad akhidigi 

Mere gher mai tu kanzool iman hai.


Ala Hazrat Hamari Jaan Hai

Ala Hazrat Hamari Jaan Hai.


Mai ubed e Raza hoon jaan lo,

Ala Hazrat meri pahechan hai.


Ala Hazrat Hamari Jaan Hai

Ala Hazrat Hamari Jaan Hai.


Unke dewan ka aik aik harf

Ishq e ahemad ka aik unwan hai.


Ala Hazrat Hamari Jaan Hai

Ala Hazrat Hamari Jaan Hai,


Unke maslak pe rakh qaya'm mujhe

Tujh se meri dua raheman hai.


Ala Hazrat Hamari Jaan Hai

Ala Hazrat Hamari Jaan Hai,


Shaeeri  dekhye tu yoon lage

Jari Hassan ka  faizan hai.


Ala Hazrat Hamari Jaan Hai,

Ala Hazrat Hamari Jaan Hai,


Usne jo bhi likha aisa likha

Aql e ahel e qalam hairan hai


Ala Hazrat Hamari Jaan Hai,

Ala Hazrat Hamari Jaan Hai.


Post a Comment

Please have any doubts, please let me know
Post a Comment