Pages

Muzmahil Hai Qalbe Sauzaan rahmatul lil alameen lyrics

 Muzmahil Hai Qalbe Sauzaan rahmatul lil alameen lyrics: 


1.Muzmahil Hai qalb e sauzaan Rahmatul lil Alameen 
Kijiye Taskeen ka samaan Rahmatul lil Alameen. 

2. Aapki Azmat Ka Charcha Chal Raha Hai Daher Me
Aap hain Maheboob E Yazdaan Rahmatul lil Alameen. 


Muzmahil Hai qalb e sauzaan Rahmatul lil Alameen 
Kijiye Taskeen ka samaan Rahmatul lil Alameen. 


3. Aapki khatir Bana E Doo jahan Allah ne 
Apni khatir aap Jaana Rahmatul lil Alameen. 


Muzmahil Hai qalb e sauzaan Rahmatul lil Alameen 
Kijiye Taskeen ka samaan Rahmatul lil Alameen. 


4. Gardish e dauraan ke gam se mujh ko rahat dijiye 
Qalb hai mera pareshaan Rahmatul lil Alameen. 


Muzmahil Hai qalb e sauzaan Rahmatul lil Alameen 
Kijiye Taskeen ka samaan Rahmatul lil Alameen. 


5. Tujh se wabasta hai meri zindagani ka sukoon 
Tu hi dard e dil ka darma Rahmatul lil Alameen. 


Muzmahil Hai qalb e sauzaan Rahmatul lil Alameen 
Kijiye Taskeen ka samaan Rahmatul lil Alameen. 


6. Baqsh Dega mujh ko maula aap Gar lab ko hilayen 
Jane jaan aye jaane imaan Rahmatul lil Alameen. 


Muzmahil Hai qalb e sauzaan Rahmatul lil Alameen 
Kijiye Taskeen ka samaan Rahmatul lil Alameen. 


7.  Apni Rahmat se mujhe baqshesh ka parwana dila 
Jurm par dil hai pareshaan Rahmatul lil Alameen. 


Muzmahil Hai qalb e sauzaan Rahmatul lil Alameen 
Kijiye Taskeen ka samaan Rahmatul lil Alameen. 


8.  Aap ki rahmat ka chita mujh pe pad jaye agar 
Mushkileen hoon meri aasaan Rahmatul lil Alameen. 


Muzmahil Hai qalb e sauzaan Rahmatul lil Alameen 
Kijiye Taskeen ka samaan Rahmatul lil Alameen. 


9. Aapki azmat ka khutba ja baja piyare nabi 
Padh raha hai rab ka quran Rahmatul lil Alameen. 


Muzmahil Hai qalb e sauzaan Rahmatul lil Alameen 
Kijiye Taskeen ka samaan Rahmatul lil Alameen. 


10. Kafir o murtad pe bhi dunya me hai tera karam 
Tujh pe rahmat bhi hai nazaan Rahmatul lil Alameen. 


Muzmahil Hai qalb e sauzaan Rahmatul lil Alameen 
Kijiye Taskeen ka samaan Rahmatul lil Alameen. 


11.Daliye ayub e khasta par tawajo ki nazar 
Aap ka hai ye sana khawaan Rahmatul lil Alameen. 


Muzmahil Hai qalb e sauzaan Rahmatul lil Alameen 
Kijiye Taskeen ka samaan Rahmatul lil Alameen. 


Post a Comment

Please have any doubts, please let me know
Post a Comment