Pages

Aye Shafi e Umam shahe Zee jaah le khabar lyrics


Aye Shafi e Umam shahe Zee jaah le khabar lyrics

Aye Shafi e Umam Zee jaah le khabar
Lillha le khabar meri lillha le khabar.

Derya ka josh, Nao na beda na khuda 
Main doba, tu kahan hai mere shah le khabar.

Manzil kadi hai raat Andheri main na balad 
Aye khizar le khabar meri aye mah le khabar.

Pahunche pahunche wale Manzil magar shaha
Unki jo thak ke baithe sare rah le khabar.

Jangal darindon ka Hai main be yaar shab Qareeb 
Ghere hain chaar simt se bad khawa le khabar.

Manzil nai Azeez juda loog naashnas 
Lota hai kohe gam mai parkahe le khabar

Wo saqtiyan suwal ki wo surateen moheeb 
Aye gamzadon ke haal se agah le khabar.

Mujrim ko bargah e adalat mai laye hain 
Takta hai be kasi mai teri rah le khabar.

Ahele amal ko unke amal kaam ayen gee 
Mere hai Koon tere sewa aaha le khabar.

Pur khar rah, barhana paa, tishna aab door 
Maula padi hai aafate jaanka le khabar. 

Baher zamane piyas se hain, aaftab garam 
Kausar ke Shah Kasara hulllhu le khabar.

Mana ke saqt mujrim o nakarah hai Raza 
Tera hi tu hai banda e dargah le khabar.


Kalam e Ala Hazrat
Post a Comment

Please have any doubts, please let me know
Post a Comment