Pages

Banda Milne Ko Kareeb e Hazrate Qadir Gaya lyrics

Banda Milne Ko Qareeb e Hazrate Qadir Gaya

Lamma e Batin Main Gumne Jalway Zahir Gaya 


Teri Marzi Pagaya Suraj Phira Ulte Khadam 

Teri Ungli Uth Gai Maah Ka Kalija Chir Gaya.


Badh Chali Teri Zia Andheer Aalam Se Ghata 

Khul Gaya Geso Tera Rahmat Ka badal Ghir Gaya.


Bandh gai teri hawa sawo main khak udne lagi

Badh chali Teri Zia Atish pe pani phir gaya.


Teri Rahemat se safiullah ka beda paar tha 

Teri sadqe se najiullah ka bujra tar gaya.


Teri Amad thi ke baitullah mujre ko jhuka 

Teri haibat thi ke but thar thara kar gir gaya.


Momin unka kiya hua allha uska hugaya

Kafir unka se kiya phira allha hi se phir Gaya.


Wo ke usder ka hua qalqe khuda uski hui

Wo ke usder se phira allha se phir gaya.


Mujh ko dewana batate ho main wo hoshyaar hoon 

Paoon jab tawaf e haram main thak gaye sar phir Gaya.


Rahe matulha aalameen Aafat main hoon kaisi karon

Mere maula main tu is Dill se Bala main gir gaya.


Main tere Hathon ke sadqe kaisi Kan kariyaan thi wo 

Jin se itne kafiron ka daf atan moon phir Gaya.


Kiyon janab e bu hurera the kaisa jaam e sheer

Jis se sattar sahaboon ka doodh se moon phir Gaya.


Waste piyare ka aisa huke jo sunni mare

Yoon na fermayen tere shahid ke wo fajir Gaya.


Arsh per dhomeen macheen wo momin Saleh mila 

Farsh se maatam uthe wo taibbo taher Gaya.


Allha ye ullowey khaas e abdiyat Raza

Banda milne ko khareeb e Hazrat e qadir Gaya.


Thokareen khate phiro ge unke der per padhe rahu 

Khafila tu aye Raza awwal Gaya akhir Gaya.


Kamil iman 

Hazrat anas razi Allahu ta ala anhu se riwayat hai ke Rasool Allah sallallahu alaihi wasallam ne farmaya: tum main se koi us waqt tak momin nahi husakta jab tak ke main iske nazdeek iske baap iski aulad aur tamam logon se badh ker maheboob na hujaoon.
Post a Comment

Please have any doubts, please let me know
Post a Comment