Pages

Aqa Ne Mussale pe khada kar ke bataya Siddiq Hai pehla Lyrics

 Siddiq hai pehla Siddiq Hai pehla

Siddiq Hai pehla Siddiq Hai pehla


Afzulul basher baad az ambiya

Ameer ul momineen abubakar Siddiq


Aqa Ne Mussalay pe khada kar ke bataya 

Siddiq Hai pehla

Phir Saray Sahaba Ne yahi naara lagaya

Siddiq Hai pehla.


Aqa Ne Mussalay pe khada kar ke bataya

Siddiq Hai pehla.

Phir Saray Sahaba Ne yahi naara lagaya.

Siddiq Hai pehla.


Wo pahela Musalman khalifa wahi pahela haider ka hai piyara

Usman o umer Ne bhi Hai raheber jise maana Siddiq Hai pehla.


Aqa Ne Mussalay pe khada kar ke bataya

Siddiq Hai pehla

Phir Saray Sahaba Ne yahi naara lagaya

Siddiq Hai pehla.


Siddiq ke gustakh Zara hosh main Aaoo

Kuch tu khaof tu khaoo

Dhoonde se Na mill paiga Aisa tumehen

Aaqa.


Siddiq Hai pehla


Aqa Ne Mussalay pe khada kar ke bataya

Siddiq Hai pehla

Phir Saray Sahaba Ne yahi naara lagaya

Siddiq Hai pehla.


Khud saanp se Dhas waya paoon Na hataya kiya ishq nibhaya

Kiya  Aur bhi dunya Main wafa daar hai aisa.


Siddiq Hai pehla


Aqa Ne Mussalay pe khada kar ke bataya

Siddiq Hai pehla

Phir Saray Sahaba Ne yahi naara lagaya

Siddiq Hai pehla.


Siddiq ki azmat na ghati hai na ghate gii

Ye bhadte rahegi

Siddiq ke hami o madad gaar hain Aaqa.


Siddiq Hai pehla


Aqa Ne Mussalay pe khada kar ke bataya

Siddiq Hai pehla

Phir Saray Sahaba Ne yahi naara lagaya Siddiq Hai pehla.


Abubakar ka bagi tu Ali ka bhi hai bagi

Ye baat hai Sachi

Haider Ne bhi sardar Jise apna hai maana.


Siddiq Hai pehla


Aqa Ne Mussalay pe khada kar ke bataya Siddiq Hai pehla

Phir Saray Sahaba Ne yahi naara lagaya Siddiq Hai pehla.


Her lamha shah e bat haa ke wo sath raha hai wo jaan wafa hai

Hai Aaj bhi pahelo e Mohammed Main tikhana.


Siddiq Hai pehla


Aqa Ne Mussalay pe khada kar ke bataya Siddiq Hai pehla

Phir Saray Sahaba Ne yahi naara lagaya Siddiq Hai pehla.


Ger jalte Hain jalte rahe hum ko nahi parwa Siddiq ke Aada

Her Bazm main her mood pe Naara yahi huga

Siddiq Hai pehla


Aqa Ne Mussalay pe khada kar ke bataya Siddiq Hai pehla

Phir Saray Sahaba Ne yahi naara lagaya Siddiq Hai pehla.


Siddiq ke bagi se Sada jang kareen gee

Aasim Na dareen gee

Siddiq ki Azmat pe sada deenge yoon pahera.


Siddiq Hai pehla


Aqa Ne Mussalay pe khada kar ke bataya Siddiq Hai pehla

Phir Saray Sahaba Ne yahi naara lagaya Siddiq Hai.1 comment

  1. Beshak
Please have any doubts, please let me know
Post a Comment