Pages

Bul Hawas sun simo zar ki Bandagi Acchi Nahi lyrics

       Naat Shareef

    Kalam E Tajushsharia


Bul Hawas sun simo zerki Bandagi Achi Nahi

Unke Derki Bheek Achi sarwari Achi Nahi.


Sarwari kiya cheez hai unki gadai ke Huzoor

Unke derki Bheek Achi sarwari Achi Nahi.


Unki chaokhat choom ker khud kahe rahi hai sarwari

Unke Derki Bheek Achi sarwari Achi Nahi.


Sarwari khud hai bhikaran Bandagan e sha ki

Unke Derki Bheek Achi sarwari Achi Nahi.


Sarwari pakar bhi kahete hain gadayan e Huzoor

Unke Derki Bheek Achi sarwari Achi Nahi.


Taj ko kasa banakar tajwar kahete hain yoon

Unke Derki Bheek Achi sarwari Achi Nahi.


Mufti Azam yaka Az mard maane Mustafa

Is Raza'ye Mustafa se dushmani Achi Nahi.


Hujatul Islam Aye Hamid Raza babaye man

Tumko  Bin dekhen Hamari zinadagi Achi Nahi.


Khake Taiba ki talab main Khak hu ye Zinadagi

Khake Taiba Achi apni Zinadagi Achi Nahi.


Jo junon e khuld main kaon ko de baithey dharam

Aaye se Andhen shaikh ji ki pair vi Achi Nahi.


Akhal payon ko dee baithey Hakeem e thanwi

Mai na kaheta tha ke suhbat dew ki Achi Nahi.


Jo piya ko Bhaye Akhtar wo Suhana raag hai

Jis se na khosh hoon piya wo Raagni Achi Nahi.


Sama hai noor ka nikla chand hai lyrics  

Apna gam ya shahe ambiya dejiye lyrics 

Mohammad mazhare kamil hai haq ki shaan izzat ka lyrics Post a Comment

Please have any doubts, please let me know
Post a Comment