Pages

Kehti Hai ye Pholon Ki Rida allah hu Allah lyrics in urdu || oweis Raza qadri

 Allhu Allha  allhu Allha Allha allhu Allha Allha allhu Allha 


Kahti  Hai  Ye Phonlon ki Rida allah  hu  Allah 

Ashjaar ke patton ne kaha allah hu allah 


Allah Hu allah allah hu allah allah hu allah allah hu allah 


Badal ne  Aasman pe likha allah hu allah 

Per Bat ki  khitaron ki Rida allah  hu allah 


Allah Hu allah allah hu allah allah hu allah 


Hu surah ye yaseen ke hu surah raheman

Quran ke lafzon ki sada allah hu allah. 


Allah Hu  allah hu  allah hu allah allah hu allah 


Shabnam giri jo pholon pe padhti huyi  sana 

Bulbul ne dekh ker ye kaha Allah Hu Allah 


Allha hu Allha  Allah Allah hu allah Allah Allah hu Allah 


Karta Hai Sana teri baras ta hua paani 

Derya bhi hai masroof e sana allah hu allah. 


Allah hu allah allah hu allah allah hu allah allah hu allah allah hu allah allah hu allah 


Jab naz Aaa ke Alam  mai hu maula  ye  ujagar  

Jab naz  Aaa ke  Alam mai hu  maula ye sana ger

Wird e zaban  hu zikr tera allah hu allah. 


Allah hu allah Allah Hu allah allah hu allah allah hu allah allah hu allah allah hu allah allah hu allah allah hu allah allah hu allah allah hu allah allah hu allah allah hu allah allah hu allah allah hu allah allah hu allah allah hu allah allah hu allah allah 


Allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu.


Allah hu allah Allah Hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu. 

Allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu allah hu. 

Jalla jalal lohu  wa jalla shano hu  wa jalla Zikr hu. 


Allah humma salle wa sallim  wa barik alai 

Post a Comment

Please have any doubts, please let me know
Post a Comment